Foreningen
Danske Kultur- og Pilgrimsruter
 
 
 
   
 
Kontingent pr. år   
for enkeltpersoner: 100 kr.
for foreninger m.v.: 200 kr.
 
 

Referater fra årsmøder

21. januar 2017

 Referat


13. januar 2018
Årsberetning
Referat

16. marts 2019
Referat

 

 

Referater fra

bestyrelsesmøder

 
 
   
   
Bestyrelsen
(Bestyrelsen efter årsmødet den 16. marts 2019)
 
Formand & web-redaktør
Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tlf.: 23 33 50 88
Mail: projektleder(at)roldskov.info
 
Facebook ansvarlig:
Vibeke Mørdrup,
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 26 15 71 73
Mail: v.moerdrup(at)gmail.com
 
Sekretær
Troels Beck
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 20 66 26 49
Mail: trbeck(at)gmail.com
 
Karin Førslev,
Roskilde Pilgrimsforening
Tlf.: 40 10 40 98
Mail: karin.foerslev(at)gmail.com
 
Elizabeth Knox-Seith,
Tlf.: 33 11 14 05
Mail: knox-seith(at)mail.dk
 
Suppleant og kasserer:
Jette Amdi Andersen,
Fodslaw
Tlf.: 20 33 06 91
Mail: jette.amdi(at)hotmail.com
 
Revisor
Poul Erik Olesen,
Pilgrim Mors

 
   
 
Bankkonto
i Jutlander Bank: 9806-2073834905
 
CVR-nummer: 38625527
 
 
  
Bestyrelsens forum
Kræver password
 
       
  
Foreningens vedtægter
(Uddrag)
 
§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er:
- at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
- at repræsentere og formidle den europæiske kulturrute ”The Route of Saint Olav’s Ways” i Danmark.
 
§ 3. MEDLEMSKAB
Foreningen er åben for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der vil arbejde for foreningens formål.
 
Vedtægterne (pdf)  Læs mere
 
   
 
 
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com