Foreningen
Danske Kultur- og Pilgrimsruter
 
 
 
   
 
Kontingent pr. år   
for enkeltpersoner: 100 kr.
for foreninger m.v.: 300 kr.
 
 

Referater fra årsmøder

21. januar 2017

 Referat


13. januar 2018
Årsberetning
Referat

16. marts 2019
Referat
 
25. januar 2020

 

 

Referater fra

bestyrelsesmøder

 
 
 
 
   
   
Bestyrelsen
(Bestyrelsen efter årsmødet den 25. januar 2020)
 
Formand & web-redaktør
Uffe Westerberg,
Tlf.: 23 33 50 88
Mail: uffe.westerberg(at)icloud.com 
 
Facebook ansvarlig:
Vibeke Mørdrup,
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 26 15 71 73
Mail: v.moerdrup(at)gmail.com
 
Sekretær
Troels Beck
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 20 66 26 49
Mail: trbeck(at)gmail.com
 
Karin Førslev,
Roskilde Pilgrimsforening
Tlf.: 40 10 40 98
Mail: karin.foerslev(at)gmail.com
 
Elizabeth Knox-Seith, sognepræst, Stege-Nyord sogn
Tlf.: 26 70 99 05
Mail: knoxseith(at)gmail.com 
 
Suppleant og kasserer:
Jette Amdi Andersen,
Fodslaw
Tlf.: 20 33 06 91
Mail: jette.amdi(at)hotmail.com
 
Revisor
Poul Erik Olesen,
Pilgrim Mors

 
   
 
Bankkonto
i Jutlander Bank: 9806-2073834905
 
CVR-nummer: 38625527
 
 
  
Bestyrelsens forum
Kræver password
 
       
  
Foreningens vedtægter
(Uddrag)
 
§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er:
- at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
- at repræsentere og formidle den europæiske kulturrute ”The Route of Saint Olav’s Ways” i Danmark.
 
§ 3. MEDLEMSKAB
Foreningen er åben for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der vil arbejde for foreningens formål.
 
 
   
 
 
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com