Foreningen
Danske Kultur- og Pilgrimsruter
 
 
 
   
 
Kontingent pr. år   
for enkeltpersoner: 100 kr.
for foreninger m.v.: 300 kr.
 
 

Referater fra årsmøder

21. januar 2017

 Referat


13. januar 2018
Årsberetning
Referat

16. marts 2019
Referat
 
25. januar 2020
 
4. september 2021
 
26. februar 2022

 

 

Referater fra

bestyrelsesmøder

 
 
 
 
   
   
Bestyrelsen
(Bestyrelsen efter årsmødet den 26. februar 2022)
 
Formand 
Christian Kjær Bjerre
Pilgrimspræst i Viborg Stift
Tlf. 30 30 88 31
Mail: CHKB(at)KM.DK

Kasserer:
Jette Amdi Andersen,
Fodslaw
Tlf.: 20 33 06 91
Mail: jette.amdi(at)hotmail.com
 
Vibeke Mørdrup,
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 26 15 71 73
Mail: v.moerdrup(at)gmail.com
 
Karin Førslev,
Roskilde Pilgrimsforening
Tlf.: 40 10 40 98
Mail: karin.foerslev(at)gmail.com
 
Elizabeth Knox-Seith, sognepræst, Stege-Nyord sogn
Tlf.: 26 70 99 05
Mail: knoxseith(at)gmail.com 
 
Suppleant:
Jacob Spange
Tillidsvejen
24 97 02 51
Mail: demogos2015(at)gmail.com
 
Revisor
Steen Rasmussen
Viborg Pilgrimscentrum

Webredaktør
Uffe Westerberg
Tlf. 23 33 50 88
Mail: uffe.westerberg@icloud.com
 
   
 
Bankkonto
i Jutlander Bank: 9806-2073834905
 
CVR-nummer: 38625527
 
 
  
Bestyrelsens forum
Kræver password
 
       
  
Foreningens vedtægter
(Uddrag)
 
§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er:
- at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
 
§ 3. MEDLEMSKAB
Foreningen er åben for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der vil arbejde for foreningens formål.
 
 
   
 
 
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com