Velkommen
til foreningen Danske kultur-
og pilgrimsruters hjemmeside
 
 
 
Foreningens formål er

- at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
 
 
- at repræsentere og formidle den europæiske kulturrute   ”The Route
of Saint Olav’s Ways”   i Danmark.
 
 
   
             
 
 
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter holdt årsmøde den 16.03.2019.
 

 

       

  
 

 
 
    
       

 
         
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com