Foreningen Danske Kultur-
og Pilgrimsruters formål er

- at være paraplyorganisation for foreninger, stifter m.m. for at skabe et fælles forum for aktiviteter knyttet til pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark. 
 
- at repræsentere og formidle Europarådets kulturrute ”The Route
of Saint Olav’s Ways” i Danmark.
 
   
             
 
Kultur- og pilgrimsruter i Danmark 

 

       

  
 

 
 
    
       

 
         
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com